Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je dotačním programem, jehož primárním cílem je motivovat všechny, kteří staví nebo rekonstruují, aby při plánovaných pracích používaly materiály, postupy a zařízení, které ve výsledku vedou k vyšší energetické úspornosti staveb, jejich soběstačnosti a nezávislosti na vnějších energetických zdrojích. V posledních letech rovněž intenzivně podporuje procesy a technologie, které vedou k optimalizaci nakládání s dešťovou a odpadní vodou.

Čím více dotačních programů dokážete aplikovat a kombinovat a čím „zelenější“ dům si postavíte, nebo zrekonstruujete, tím vyšší dotaci můžete získat a tím více můžete i v budoucnu šetřit přírodu a vlastní peněženku

Co mohu z dotačního programu Nová zelená úsporám získat:

  • finanční podporu až 650 000 Kč,
  • maximálně 50 % způsobilých výdajů celé rekonstrukce (zateplení),

Na co se dotační program vztahuje:

  • zateplení stěn a stropů,
  • zateplení podlah,
  • výměnu oken,
  • odborné projekční práce a vyřízení dotace.

Pro koho je dotace určena:

  • vlastníky stávajících rodinných domů,
  • vlastníky řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky),
  • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Jak postupovat:

Ideální je vybrat si hned na začátku odborníka, který se orientuje v dané problematice a umí poradit a pomoci nejen s dotací samotnou, ale hlavně s tím, jak jednotlivá úsporná opatření upravit požadavkům dotačního programu a jak je vzájemně kombinovat s cílem co možná největší efektivity a umí na daná opatření zpracovat projektovou dokumentaci.

V současné době u rekonstrukcí jen těžko dosáhnete na dotaci, pokud provedete pouhou výměnu oken, ale zpravidla musíte počítat i se zateplením (jeho rozsah a použité materiály závisí na výchozím stavu budovy).

Prakticky pak kombinace opatření zohledňuje celkové zlepšení energetických vlastností budovy, a proto se dá zjednodušeně říci, že když si pořídím okna s lepšími vlastnostmi, ušetřím na tloušťce a rozsahu zateplení a naopak.

Jaká okna a dveře si u Oknostylu vybrat?

Všechna fasádní okna a dveře v naší nabídce mají parametry vhodné k uplatnění dotace. Nutností je však osadit je trojsklem a v případě dveří je ideální volit dveře s plnou výplní, nebo plošným zasklením, které mají jasně definované vlastnosti. U hliníkových oken pak doporučujeme omezit výběr pouze na profily MB 70 a 86 s trojsklem. Ke všem produktům Vám pak můžeme poskytnout potřebné SVT kódy nebo Prohlášení o vlastnostech pro vašeho projektanta.

Kde najdu více informací?

Všechny potřebné informace, specialisty, online kalkulačku a dokumenty potřebné získání dotace a kompletní rozsah dotačního programu naleznete na webu https://novazelenausporam.cz/.