Kování pro plastová, dřevěná a hliníková okna a dveře

Okenní kování

Okenní kování je zcela zásadní součástí oken, která rozhoduje především o komfortu jejich používání, a o tom, jak dlouho tento komfort zůstane zachován. V našich oknech naleznete vždy celoobvodové kování některého z předních světových producentů sestavené tak, aby rozmístěním funkčních prvků a uzavíracích bodů zajišťovalo bezpečnou a pohodlnou manipulaci s okny a při uzavření poskytovalo optimální přítlak křídla do rámu, což je základní předpoklad pro dosažení dobrých izolačních vlastností oken.

Okenní kování je součástí oken, která vyžaduje pravidelnou údržbu a především mazání jeho pohyblivých a třecích prvků, aby nedocházelo k jejich nadměrnému opotřebení. Více o údržbě kování naleznete v našich návodech.

Co je celoobvodové kování?

Ačkoli je název poněkud zavádějící, neznamená pojem celoobvodové kování to, že by kování bylo automaticky vždy našroubované po celém obvodu okenních křídel a rámů. Celoobvodové kování je soubor vzájemně kompatibilních a propojitelných prvků, které se osazují do tzv. kovací drážky okenního křídla a rámu a jejich typ a tím daný i počet a rozmístění funkčních a uzavíracích bodů se volí podle rozměrů okna, jejich požadované funkce, nebo bezpečnostní třídy okenního kování. Ovládání všech funkčních a uzavíracích bodů, které jsou osazeny v rámci jednoho křídla, je zajištěno jedním ovládacím prvkem – kličkou.

Okenní kování se dělí na křídlové a rámové prvky. Rámové jsou zpravidla statické (nepohyblivé) a slouží k upevnění křídel (panty) nebo k jejich uzavření (tzv. kameny). Křídlové, tedy pohyblivé, se otáčením kliky posouvají do jednotlivých funkčních poloh kování.

Obrázková mapa okenního kování Maco 1 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 7 7 8 9 10

Doplňky a funkce okenního kování

Mikroventilace

Ze současného pohledu na komfort obývaného prostředí a rostoucí potřeby úspory energií je mikroventilace považovaná za určitý přežitek, který více než k větrání přispívá právě k únikům tepla. Smysl má pouze v místnostech, kde je pravidelně, či stále vysoká vlhkost, například v kuchyních a koupelnách.

Pojistka proti chybné manipulaci

Tento prvek je často kombinován se zvedačem křídla a slouží k aretaci okenního kování u otevřeného okna, aby se nadalo pohybovat klikou a kování nešlo nechtěně posunout do jiné funkční polohy.

Bezpečnostní kování

Všechna naše okna jsou opatřena takovou konfigurací kování, že je můžete považovat za bezpečná a u některých typů máme dokonce ve standardní konfiguraci i bezpečnostní uzavírací body a kameny, které výrazně zvyšují odolnost okna proti vylomení křídla. Nejedná se však o bezpečnostní kování v pravém smyslu slova, jelikož to je definováno vyšším počtem bezpečnostních bodů, menší vzdáleností mezi nimi, hříbkovitým tvarem uzavíracích bodů a odpovídajícím typem uzavíracích kamenů.

V případě, kdy požadujete vyšší bezpečnostní třídu kování, je možno většinu oken osadit kováním v bezpečnostní konfiguraci až RC2 a zajistit tak Vašim oknům nejvyšší možnou odolnost. Ze statistik plyne, že většina vloupání se děje skrz okna nebo balkonové dveře, a proto je zvláště v rizikovějších oblastech vhodné otázku zvýšení bezpečnosti oken nepodceňovat. Nejlevnějším způsobem jak zvýšit bezpečnost oken je použití kliček s tlačítkem, případně zámečkem, které zabrání posunu okenního kování, a zamezí tak nejjednoduššímu způsobu, kterým jde překonat a otevřít okenní kování.

Okenní kování určené pro hůře dostupná okna

Pákové a motorické ovladače patří mezi nejčastější nestandardní typy kování, které se využívají pro okna, jež nejsou dostupná pro běžnou obsluhu kličkou. Při použití pákového ovladače nebo motoru je třeba si uvědomit, že většina rozměrů oken je následně uzavírána a zajištěna výlučně samotnou pákou nebo motorem, tedy malým počtem uzavíracích bodů a reálně jsou tak ovlivněny jejich izolační vlastnosti (především průvzdušnost) a odolnost proti vylomení.

Větší rozměry oken mohou být u pákových ovladačů opatřeny pomocným uzavíracím bodem, ale ani tak nelze očekávat vlastnosti srovnatelné s klasickým okenním kováním.