Instrukce k montáži parapetů

Interní parapety

 1. Instalace interních parapetů na připravené podkladové lože
  1. zbavit podkladového lože od prachu a nečistot
  2. před uložením interního parapetu aplikovat na připravené lože některý z následujících materiálů:
   • nízkoexpanzivní PU-pěnu (nepoužívat běžné PU-pěny)
   • montážní lepidlo
   • neutrální silikon
  3. na připravené podkladové lože položit interní parapet včetně plastových krytek (případně se zažehlenými hranami):
   • dorazit parapet k rámu plastového prvku (v případě, že plastový prvek je namontován bez podkladového profilu)
   • zasunout parapet pod rám plastového prvku (v případě, že součástí namontovaného plastového prvku je výše uvedený podkladový profil)
  4. zapravit spoj mezi ostěním vnitřních špalet a parapetem:
   • štukovou maltou v případě, že rozsah zapravení je větší
   • neutrálním silikonem
   • akrylovým tmelem
  5. zapravit spoj spodní strany parapetu a ostění pod parapetním nosem:
   • štukovou maltou v případě, že rozsah zapravení je větší
   • akrylovým tmelem
 2. Instalace interních parapetů při špatné připravenosti pokladového lože
  1. s použitím betonové směsi vytvořit parapetní lože a nechat dostatečně zaschnout (dle technologických lhůt těchto směsí)
  2. dále postupovat dle bodu 1.

Externí parapety

 1. Instalace externích parapetů na připravené podkladové lože
  1. zbavit podkladového lože od prachu a nečistot
  2. před uložením externího parapetu aplikovat na připravené lože některý z následujících materiálů:
   • nízkoexpanzivní PU-pěnu (nepoužívat běžné PU-pěny)
   • montážní lepidlo
   • neutrální silikon
  3. na připravené podkladové lože položit externí parapet včetně dilatačních krytek:
   • v případě, že plastový prvek je namontován bez podkladového profilu, přišroubovat zadní lem parapetu k rámu plastového prvku tak, aby: » nebyly překryty odvodňovací otvory v rámech plastového prvku, » nedocházelo k zatékání za lem parapetu a rám plastového prvku (využít originální pryžové těsnění nebo před našroubováním parapetu na rám prvku aplikovat neutrální silikon)
   • v případě, že součástí namontovaného plastového prvku je výše uvedený podkladový profil, zasunout zadní lem parapetu do drážky rámu plastového prvku a přišroubovat jej do podkladového profilu
  4. zapravit spoj mezi ostěním vnějších špalet a dilatačními krytkami parapetu:
   • štukovou maltou v případě, že rozsah zapravení je větší
   • neutrálním silikonem
  5. zapravit spoj spodní strany parapetu a ostění pod parapetním nosem:
   • neutrálním silikonem
 2. Instalace externích parapetů při špatné připravenosti podkladového lože
  1. s použitím betonové směsi vytvořit parapetní lože a nechat dostatečně zaschnout (dle technologických lhůt těchto směsí)
  2. dále postupovat dle bodu 1.