Návod pro zaměření plastových oken

Aby Vám nová okna dobře sloužila, je potřeba je nejen dobře namontovat (více se můžete dočíst v našem doporučeném návodu na montáž oken), ale předtím správně zaměřit. Jinými slovy, aby okno dobře pasovalo a nebylo potřeba zapěnovávat velké mezery a nebo naopak sekat do ostění, tedy zvětšovat otvor. Protože se snažíme našim zákazníkům poskytovat co nejlepší služby, připravili jsme pro Vás přehledný doporučený návod na zaměření oken. Návod je majetkem společnosti OKNOSTYL group s.r.o. a bez souhlasu jej nelze kopírovat.

Rádi bychom Vás upozornili, že následující text není závazným návodem, ale všeobecným doporučením. Postupy se mohou lišit v závislosti na typu otvorové výplně, typu a stavu tělesa stavby a řadě dalších faktorů. Zaměření provedené jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, nemusí být chybné a odlišnosti nemohou být předmětem reklamace.

Před měřením si nachystejte papír, tužku a klasický svinovací nebo laserový metr. Pokud je to možné, měřte okno z venkovní strany, neboť snadněji určíte, kolik je okno založeno za ostění, tedy za hranu okenního otvoru. Aby bylo měření co nejpřesnější, doporučujeme výšku i šířku okna změřit na třech místech, přičemž použijete tu největší naměřenou hodnotu.

Určení šířky

Při zaměřování šířky okna tedy měřte na třech místech - v krajních polohách a uprostřed. K největšímu naměřenému číslu pak připočtěte 5 až 15* mm z každé strany. Tato hodnota se připočítává kvůli založení okna za ostění a ovlivňuje ji tloušťka venkovní omítky. Abyste došli k co nejpřesnější hodnotě, kterou máte k naměřenému číslu přičíst, podívejte se k bočnímu okraji spodního parapetu, kde bývá fasáda trochu odkrytá nebo pomocí špachtle či šroubováku malý kousek fasády odkryjte.

Příklad: Naměřili jste tři hodnoty: 1 505 mm, 1 505 mm a 1 500 mm. Vyberete největší číslo – 1 505 mm, a protože jste zjistili, že staré okno bylo zasazeno 10 mm, připočtete tedy 20 mm. Celková šířka okna tak bude 1 525 mm.

* Pamatujte! Pro stanovení správného rozměru je třeba mít na paměti, že rám okna musí být při pohledu z venkovní strany schovaný za špaletou a zároveň se rám z vnitřní strany musí vejít do otvoru, aby nebylo nutné otvor dodatečně dosekávat. Z vnitřní strany musí také vzniknout prostor mezi rámem okna a ostěním pro aplikaci montážní pěny (mezera 5-20 mm na každou stranu).

Určení výšky

Při měření výšky budete postupovat obdobně. Opět doporučujeme měřit ve třech místech a vždy od venkovního parapetu po horní ostění. K největší naměřené hodnotě připočtete 5* mm určených na založení okna za vrchní ostění. Pozor, z vypočítané výšky je nutné odečíst 30mm**, výšku tzv. podkladního profilu.

Příklad: Naměřili jste tři hodnoty: 1 000 mm, 1 005 mm a 1 000 mm. Vyberete největší číslo – 1 005 mm, ke kterému přičtete 5 mm a odečtete 30 mm. Výsledná výška okna tak bude 980 mm.

* Pamatujte! Pro stanovení správného rozměru je třeba mít na paměti, že rám okna musí být při pohledu z venkovní strany schovaný za špaletou a zároveň se rám z vnitřní strany musí vejít do otvoru, aby nebylo nutné otvor dodatečně dosekávat. Z vnitřní strany musí také vzniknout prostor mezi rámem okna a ostěním pro aplikaci montážní pěny (mezera 5-20 mm na každou stranu).

** Podkladní profil nebo taktéž parapetní doraz je profil, který je umístěn na spodní straně rámu okna. Nejčastěji měří na výšku 30 mm. K tomuto profilu se doráží vnitřní parapet a slouží také pro jednoduchou montáž parapetu venkovního (viz. níže uvedený obrázek). Při zadání oken do výroby, je nutné uvést, že výšku okna uvádíte bez 30mm podkladního profilu a to z důvodu, aby bylo jasně dáno, zda Vámi předkládaná výška okna je včetně podkladního profilu nebo zda je jeho výška již odečtena.

Zaměření plastových oken

Zaměření parapetů

Společně s okny se měří i velikosti parapetů. Nejprve se podívejte například na venkovní parapet. Šířku doporučujeme měřit na konci ostění, to znamená ten nejširší rozměr. Špalety se většinou otevírají a parapet by mohl být krátký. Hloubka* se potom měří od místa osazení okna a připočte se přesah přes stěnu. Ten zpravidla bývá 40 až 50 mm.
Také u vnitřního parapetu je nejlepší šířku měřit až na konci ostění. Špalety se většinou otevírají + 40 mm, pokud bude parapet zasazen ve špaletách. Hloubku* vnitřního parapetu zjistíte tak, že metr dáte 50 mm od místa osazení venkovního parapetu, a měříte po celou tloušťku stěny, přičemž připočtete přesah přes stěnu, což obvykle bývá 50 až 70 mm.

*Pamatujte! Vnitřní i venkovní parapet se zasouvá částečně pod rám okna (doráží se k podkladnímu profilu – viz. obr. výše), proto s tímto počítejte při určování hloubky – přesahu.

Zaměření u novostaveb

Uvedený návod je popsán pro zaměření oken v již hotovém domě s fasádou. V případě zaměření oken u novostavby je postup následující:

Vyzděný stavební otvor změřte opět na třech místech a z nejmenší naměřené hodnoty odečtěte 30* mm. Při zjišťování výšky je postup stejný, opět tři měření, vyberete nejnižší číslo, ze kterého odečtete celkem 60* mm (v tomto odečtu ze započítána i výška podkladního profilu – viz. náš popis výše).

*Pamatujte! Pro stanovení správného rozměru je třeba mít na paměti, že rám okna musí být při pohledu z venkovní strany schovaný za špaletou a zároveň se rám z vnitřní strany musí vejít do otvoru, aby nebylo nutné otvor dodatečně dosekávat. Z vnitřní strany musí také vzniknout prostor mezi rámem okna a ostěním pro aplikaci montážní pěny (mezera 5-20 mm na každou stranu).