Jak zlikvidovat stará okna a dveře

Plánujete vyměňovat stará dřevěná, případně již nevyhovující plastová, okna a přemýšlíte co s nimi? Kam je vyhodit? Jak je to s recyklací? Sepsali jsme, jak řešíme likvidaci starých oken, dveří a suti u nás v Oknostylu a přidáváme i pár tipů, jak stará okna ještě využít.

Zákazníci využívají odvoz starých oken

Naším cílem je zákazníkům výměnu oken co nejvíce zjednodušit, a proto jsme schopni nabídnout odvoz a likvidaci starých otvorových výplní a případné suti. A zákazníci tuto možnost vítají.

Využití starých oken 

Pokud jste se rozhodli si staré otvorové výplně ponechat, můžete je použít například:

  • k dekoracím nebo jako fotorámeček (to se týká především dřevěných oken, která jsou dělená na menší části),
  • k výstavbě pařeniště nebo skleníku, 
  • do dětského domečku, 
  • do hospodářských budov, 
  • nebo třeba z okenního rámu, překližky a tabulové barvy dětem vyrobíte závěsnou tabuli. 

Co se starými okny?

Způsob likvidace původních oken a dveří záleží především na tom, z jakého jsou materiálu a jak dostupné jsou prostředky likvidace. Realitou současné doby je, že u malých zakázek většina demontovaných oken včetně výplní končí na řízených skládkách. Na jednu stranu je to způsobeno charakterem odpadu. Okna a dveře se sestávají z mnoha materiálů a součástí, které jsou obtížně, nebo zcela neoddělitelné. To komplikuje jejich další možné využití pro druhotné suroviny (třídění je pracné) a navíc bohužel současný trh s materiály k recyklaci další zpracování úplně nepodporuje.

Pokud realizujeme nějakou větší zakázku, zpravidla k likvidaci využíváme místního subdodavatele, jenž za poplatek materiál, který nelze dále zpracovat, ukládá na skládkách komunálního odpadu. Výjimku tvoří ocelová a hliníková okna, u nichž se sběrným dvorům vyplatí přistavení kontejneru a následné roztřídění materiálu pro další zpracování.

Část odpadu se zrecykluje

Jsme rádi, že zhruba 20 až 40 % odpadního materiálu ze všech zakázek se nám ještě daří likvidovat jeho tříděním k dalšímu zpracování. Druhotné zpracování bohužel zkomplikovala kůrovcová kalamita. Ta díky nadbytku dřevní hmoty zcela odbourala dříve využívanou možnost zpracování starých dřevěných rámů na aglomerované desky, kde se daly zpracovat celé rámy včetně kování, které umí drtiče a linky vytřídit. Jediným dále zpracovatelným materiálem ze starých oken tak zůstalo sklo a ocel, které se dají takřka plnohodnotně recyklovat.

Co se týče suti, tak ta se následně využívá na podkladové vrstvy komunikací,  pro náspy a terénní úpravy nebo jako přídavek do stavebních směsí.

Stále si nevíte rady?

kontaktujte náš servis oken

Kontaktujte nás